Bridlica a výrobky z bridlice


 Bridlicové obklady, dlažby a výrobky z bridlice

Bridlica sa skladá hlavne z ílovitých minerálov alebo sľudy v závislosti od stupňa metamorfózy, ktorej bola podrobená. Pôvodné ílové minerály v bridlici sa so zvyšujúcou sa úrovňou tepla a tlaku menia na sľudy. 

Bridlica môže obsahovať aj hojný kremeň a malé množstvo živca , kalcitu , pyritu , hematitu a ďalších minerálov.

Väčšina bridlíc má šedú farbu a je sfarbená do kontinua odtieňov od svetlej po tmavošedú. Indická bridlica sa tiež vyskytuje v odtieňoch zelenej, červenej, čiernej, fialovej a hnedej. Farba bridlice je často určená množstvom a typom železa a organického materiálu, ktoré sú v hornine prítomné.

Bridlica gold green

 

 Tektonické prostredie na výrobu bridlice je zvyčajne bývalá sedimentárna panva, ktorá sa podieľa na hranici konvergentných dosiek. Bridlice a kamene v tejto povodí sú stlačené vodorovnými silami s miernym zahriatím. Tieto sily a teplo upravujú ílové minerály v bridlici a bahne. Foliacia sa vyvíja v pravom uhle k tlakovým silám hranice konvergentnej dosky, čím sa získa vertikálna foliacia, ktorá zvyčajne pretína podložné roviny, ktoré existovali v bridlici.