Prírodný kameň kvarcit

Vzájomne prepojená kryštalická štruktúra kvarcitu z neho robí tvrdú, húževnatú a odolnú horninu. Je taká tvrdá, že prerazí skôr kremenné zrná, ako by sa mala lámať pozdĺž hraníc medzi nimi. To je vlastnosť, ktorá oddeľuje pravý kvarcit od pieskovca.

Kvarcit má zvyčajne bielu až sivú farbu. Niektoré horniny, ktoré sú zafarbené železom, môžu byť ružové, červené alebo fialové. Ostatné nečistoty môžu spôsobiť, že kvarcit bude žltý, oranžový, hnedý, zelený alebo modrý.

Kvarcit je jednou z fyzikálne najodolnejších a chemicky najodolnejších hornín, ktoré sa nachádzajú na povrchu Zeme. Keď sú pohoria vyčerpané poveternostnými vplyvmi a eróziou, sú menej odolné a menej odolné horniny zničené, ale kvarcit zostáva. Preto je kvarcit tak často horninou, ktorá sa nachádza na vrcholoch pohorí a pokrýva ich boky ako veľké balvany alebo ako povrchový vrh sutín.

 
kvarcit