Ako lepiť prírodný kameň?

Pri lepení obkladov a dlažby z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky, betónu, kameniny atď. postupujte obvyklým spôsobom pre tento druh prác. 

Lepidlo na kameň nanášajte tak, aby bolo zaistené celoplošné spojenie medzi podkladom a dlažbou / obkladom. Na podklad nanášajte len toľko lepidla, aby ste kládli obkladové alebo dlažobné prvky vždy do vlhkého, lepivého maltového lôžka.

Rozsah plochy sa riadi nasiakavosťou podkladu, rýchlosťou kladenia a podmienkami na stavbe. Na lepenie svetlého kameňa (mramor, svetlý vápenec atď.) a kameňov náchylných na zafarbenie (pórovité kamene) použite biele lepidlá.

Lepidlo na kameň

 

Ako lepiť tehlové pásiky?

Pri lepení tehlových pásov a iných obkladov na fasády a iné, veľmi zaťažované plochy, dodržujte postup uvedený v príručke pre technologický postup na zhotovovanie zatepľovacieho systému s povrchovou úpravou tehlovými pásmi a odporúčania výrobcu tehlových pásov.

Postupujte tak, že lepidlo sa nanesie na podklad, a na rubovú stranu obkladového prvku sa na celú jeho plochu natiahne vrstva lepidla o hrúbke cca 1-2 mm. Je dôležité postupovať tak, aby vo vrstve lepidla po vložení obkladového prvku nevznikali dutiny.

Po dokončení lepenia je vhodné preškrabnúť škáry, pokým je lepidlo mäkké, aby bola zaistená rovnomerná hĺbka škár. 

nazov obrazka

 Dodržujte odporúčané postupy stanovené výrobcami obkladových prvkov, najmä odoberanie tehlových pásov súčasne z niekoľkých rôznych balení, rovnakú orientáciu obkladov a pod.

Použitie: 

plus  lepidlo na stierkovanie 
plus  lepidlo na tehlové pásiky
plus  lepidlo na prírodný kameň
plus  lepidlo na umelý kameň
plus  lepidlo na keramiku
plus  lepenie obkladov fasády
plus  znížený sklz ťažkých obkladov