Travertín vhodný do kúpeľne, schody, krb

neváhajte a nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku

Tento prírodný kameň sa od nepamäti používa pri stavbe verejných budov. Kultúrne domy, divadlá, chrámy... všetky boli skrášlené týmto sedimentárnym vápencom tvoreným usadeninami uhličitanu vápenatého. Odjakživa sa považuje za dekoratívny výrobok prvého rádu, jeho prednosti sú rôzne. Travertín sa používa najme na obklady, dlažby, doskovina.

Nádherná kúpeľňa z travertínu

Nielenže ponúka dôležité kompozičné kvality, ktoré umožňujú ľahké opracovanie a dodávajú mu veľkú silu, má tiež veľkolepú krásu. 

Jeho nepravidelný povrch s malými priehlbinami predstavuje nekonečnú škálu vzorov, svetlé a náladové žily a kaleidoskopické, premenlivé sfarbenie plné jemností. Travertín sa znovu objavil, aby sa prispôsobil novým konštrukčným a architektonickým konceptom, ktoré si vyžaduje naša doba: materiál sa plne integruje do súčasných interiérových dekorov.

Travertín vzniká vyzrážaním takzvanou sedimentáciou z vôd obohatených na uhličitan vápenatý. Na jeho tvorbe sa môžu výrazne podieľať riasy, alebo rastliny, ktoré z vody odoberajú oxid uhličitý.

Travertín doskovina na mieru

 

Pre travertín je charakteristická pórovitá štruktúra. Tieto póry sú výsledkom úniku plynov pri vzniku travertínu.