Pieskovec a výrobky z pieskovca


 Prírodný kameň pieskovec

Pieskovec je usadená hornina zložená väčšinou z kremičitého piesku, ale môže obsahovať aj značné množstvo živca, niekedy aj bahna a hliny. Pieskovec, ktorý obsahuje viac ako 90% kremeňa, sa nazýva kremičitý pieskovec. Ak pieskovec obsahuje viac ako 25% živca, hovorí sa mu arkózový alebo arkosický pieskovec. 

Ak je tu veľké množstvo hliny alebo bahna, geológovia hovoria o skale ako o hlinenom pieskovci. Farba pieskovca sa líši v závislosti od jeho zloženia. Kamienkovité pieskovce sú často sivé až modré. Pretože je pieskovec zložený zo svetlých minerálov, má zvyčajne svetlohnedú farbu. 

kremičitý pieskovec

 Rôzne odtiene červenej spôsobuje oxid železitý (hrdza). V niektorých prípadoch je fialový odtieň spôsobený mangánom.